Thursday, March 22, 2012

takut kepada Allah

"Sesungguhnya Allah menciptakan Malaikat . Sayapnya yang sebelah mencapai bumi bahagian timur . Yang sebelah lagi mencapai  bumi bahagian barat. Kepalanya di bawah Arasy dan kedua  kakinya di dasar bumi ketujuh. Ia mempunyai bulu sebanyak bilangan makhluk Allah. Ketika seorang lelaki atau perempuan daripada umatku membaca selawat kepadaku, maka Allah memerintahkan Malaikat itu agar menyelam ke dalam lautan dari Nur di bawah Arasy .Malaikat menyelam itu kemudian keluar dan mengibas - ngibaskan sayapnya sehingga setiap bulu mentis Nur. Daripada setiap titisan itu Allah menjadikan Malaikat yang memohonkan keampunan bagi orang tersebut sampai hari Kiamat"