Sunday, April 1, 2012

panjang angan- angan

telah bersabda Rasulullah SAW
"dua hal yang paling aku cemaskan  atas engkau: panjang angan - angan dan mengikut hawa nafsu. Sesungguhnya panjang angan - angan dapat melupakan Akhirat, sedang mengikuti hawa  nafsu  dapat menjauhkan diri dari kebenaran. " Aku menjamin tiga orang dengan tiga hal ; orang yang gila dunia, orang yang rakus mengumpulkannya dan orang yang kikir harta benda, dengan kefakiran yang tidak kan kaya sudahnya, kesibukan yang tidak ada sudahnya serta kesulitan yang tidak pernah ada jalan keluarnya."

No comments:

Post a Comment